Xin chào Quý khách. Đăng nhập  |  Đăng ký  |  Quên mật khẩu
Hotline: 0917309859

 Để tạo các danh mục cho các menu: "Sản phẩm", "Tin tức", "Dịch vụ" chúng ta lần lượt tạo như sau:

1. Tạo danh mục cho sản phẩm:

- Từ phần quản trị gian hàng chúng ta nhấp chọn menu quản lý danh mục:

Lúc này một trang mới được hiển thị như sau:

Chúng ta nhấp chọn "Thêm danh mục mới" (chỗ khoang tròn đỏ ở hình trên).

Chúng ta gõ tên cho danh mục mà mình sẽ đặt, danh mục này cũng chính là những danh mục sản phẩm mà gian hàng của mình sẽ kinh doanh. Sau khi gõ xong chúng ta nhấp chọn "cập nhập"

 Với phần quản lý như hình trên chúng ta có thể cập nhập thứ tự cho các danh mục, xóa danh mục, sửa danh mục... Nếu muốn thêm danh mục mới chúng ta tiếp tục nhấp chọn "Thêm danh mục mới"

2, Tạo danh mục cho phần dịch vụ, tin tức: Chúng ta cũng tạo phần danh mục cho phần dịch vụ và tin tức tương tự như phần sản phẩm.

3, Cập nhập nội dung cho phần tin tức:

Sau khi thiết lập danh mục cho phần tin tức xong,  để viết tin tức chúng ta nhấp chọn menu "thêm tin tức mới", một trang mới được hiển thị như sau:

Chúng ta nhấp chọn danh mục. nhập tiêu đề, chọn hình của tin tức, viết một đoạn mô tả ngắn và sau đó là viết phần nội dung và nhấp chuột vào "submit" để hoàn tất việc đăng tin tức.