Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CÔNG TY CP TM - DV MTV NGÀY HẠNH PHÚC (gọi tắt là NGÀY HẠNH PHÚC) xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn cung cấp trong quá trình giao dịch với NGÀY HẠNH PHÚC đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, NGÀY HẠNH PHÚC sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP, SỬ DỤNG THÔNG TIN:

1. Đối với hoạt động giao dịch hàng hóa do chính NGÀY HẠNH PHÚC cung cấp

a.  NGÀY HẠNH PHÚC thu thập các thông tin từ việc truy cập và thực hiện các chức năng trên website của NGÀY HẠNH PHÚC nhằm mục đích xác nhận tài khoản thành viên, hỗ trợ việc giao hàng và thanh toán đơn hàng.

b. NGÀY HẠNH PHÚC sử dụng những thông tin này để giúp đánh giá mức độ quan tâm của khách hàng, nhằm phát triển và cải thiện website của NGÀY HẠNH PHÚC trở nên hữu ích và hấp dẫn khách hàng hơn. Thông tin về các cập nhật sẽ được NGÀY HẠNH PHÚC đưa lên website, tuy nhiên NGÀY HẠNH PHÚC chỉ đưa hình ảnh và thông tin tổng quát nhất và không công khai thông tin chi tiết.

c. Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của NGÀY HẠNH PHÚC, NGÀY HẠNH PHÚC sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, NGÀY HẠNH PHÚC sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của khách hàng.

d. Trường hợp Bạn lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến thông qua bên thứ ba có chức năng thanh toán trực tuyến và có đặt links trên website của NGÀY HẠNH PHÚC, để hoàn thành quá trình thanh toán của bạn, NGÀY HẠNH PHÚC cần chia sẻ một số thông tin cá nhân của bạn với bên đang thanh toán cho bạn. Xin lưu ý rằng Bạn mở tài khoản thanh toán ở bên thứ ba có chức năng thanh toán trực tuyến và có hợp đồng với chính sách bảo mật riêng của họ, và NGÀY HẠNH PHÚC không chịu trách nhiệm cho các hoạt động của họ, bao gồm nhưng không giới hạn cách khai thác thông tin của họ

2. Đối với hoạt động giao dịch hàng hóa tại Sàn giao dịch TMĐT (Rao Vặt)

2.1. Đối với Người Đăng Tin (Người Bán và Người đăng tin chào mua):

a.  Khi đăng ký thành viên của Sàn giao dịch hoặc Đăng tin: Người đăng tin phải cung cấp những thông tin nhân thân, thông tin về hàng hóa như chất liệu, xuất xứ, công dụng, chính sách bảo hành, giá cả hàng hóa (có bao gồm VAT hay không), chi phí đóng gói, vận chuyển… với mục đích dễ dàng cho Người Mua và để thuận tiện cho Ban Quản lý Sàn giao dịch quản lý

b. Ban quản lý Sàn giao dịch sử dụng những thông tin này để xác định tư cách Người Đăng Tin. Thông qua đó, sẽ phòng ngừa và loại trừ được những Người Đăng Tin có hành vi gian dối, lừa đảo khách hàng; xây dựng được một hệ thống đáng tin cậy cho khách hàng.

2.2. Đối với Người Mua, Người Bán không phải Người Đăng Tin, Người truy cập khác:

a. Người mua và Người Bán sẽ phải cung cấp thông tin cho Người Đăng Tin khi có yêu cầu mua hàng hoặc bán hàng. Các thông tin cơ bản như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, email… sẽ phải được cung cấp. Ban quản lý Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại hay rủi ro các bên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin giữa người mua và người bán;

b. Đối với Người truy cập khác, Sàn giao dịch chỉ thu thập địa chỉ IP, lịch sử hàng hóa và các thống kê khác mà Thành viên đã xem. Mục đích chỉ là để phục vụ công tác thống kê, theo dõi quản lý góp phần cải thiện website, dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và làm căn cứ để giải quyết tranh chấp giữa Người mua và Người bán khi có phát sinh

II. PHẠM VI ÁP DỤNG:

1.   Thông tin trong chính sách này được hiểu là các thông tin bao gồm thông tin về cá nhân, tổ chức như thông tin về tên, số điện thoại, địa chỉ, email, … và một số các biểu tượng đặc trưng của riêng cá nhân/tổ chức đó.

2.   Thông tin này được thu thập trong quá trình đăng ký thành viên, đăng tin tại Sàn giao dịch và khi tổ chức, cá nhân có hoạt động truy cập website.

3.   Nội dung của Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng tại website của NGÀY HẠNH PHÚC, NGÀY HẠNH PHÚC không chịu trách nhiệm về các website liên kết, trang web quảng cáo được đặt tại website và các giao dịch phát sinh trực tiếp giữa Người Bán và Người mua bên ngoài website.

III. PHƯƠNG PHÁP BẢO MẬT VÀ LƯU TRỮ:

NGÀY HẠNH PHÚC sẽ bảo vệ thông tin để tránh không bị tiết lộ hoặc làm sai lệch, và lập tức thực hiện tất cả các biện pháp trong trường hợp khẩn cấp.

1. Bảo mật

- Khi thông tin Thành viên đăng ký được nhập trên website NGÀY HẠNH PHÚC sẽ được hệ thống của chúng tôi ghi nhận và bảo vệ nhằm ngăn ngừa việc đánh cắp và sao chép thông tin.

2. Thông tin lưu trữ về quá trình duyệt nội dung

- Website NGÀY HẠNH PHÚC không tự động điền những thông tin mà Thành viên đã nhập ở những biểu mẫu (Form) trước đó cho những lần đăng nhập sau nhằm phòng tránh trường hợp mạo danh, đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện giao dịch trái ý muốn của Thành viên.

3. Thời gian lưu trữ

- Các thông tin của Thành viên mà NGÀY HẠNH PHÚC có được trong quá trình đăng ký, các files chứa các thông tin về địa chỉ IP của người truy cập, thời gian và các trang truy cập, NGÀY HẠNH PHÚC sẽ xem xét các thông tin này theo định kỳ và sử dụng các thông tin để tạo ra các thống kê về sự truy cập website. Các files này sẽ được xóa theo kế hoạch của NGÀY HẠNH PHÚC hoặc theo yêu cầu của Thành viên.

- Và thời gian thông thường các thông tin này được lưu trữ trong thời gian là 36 tháng. Sau thời gian này, thành viên của NGÀY HẠNH PHÚC phải cập nhật lại thông tin để làm mới hệ thống, giúp quản lý thông tin một cách hiệu quả hơn.

 IV. YÊU CẦU THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA, HỦY BỎ THÔNG TIN

1.   Khi có sự thay đổi về thông tin cá nhân như thay đổi địa chỉ nhà, email, tên, số điện thoại… thì Thành viên có thể tự vào website cập nhật, sửa đổi trong phần quản lý tài khoản.

2.   Nếu Thành viên muốn hủy bỏ những thông tin đã đăng ký, Thành viên có thể thông báo qua nhân viên hỗ trợ để website ngừng quản lý, sử dụng thông tin của mình.

V. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÊN THỨ BA:

1.  Liên quan đến các hoạt động kinh doanh chính của NGÀY HẠNH PHÚC, chúng tôi sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cho từng mục đích cụ thể và phù hợp với quy định của pháp luật. Khi yêu cầu Thành viên cung cấp thông tin, NGÀY HẠNH PHÚC sẽ trình bày rõ mục đích sử dụng để được sự đồng ý của Thành viên.

2. NGÀY HẠNH PHÚC sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của Thành viên, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sau:

2.1 Các trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền;

2.2 Để bảo vệ người tiêu dùng, thông tin liên quan đến Thành viên phải được cung cấp chính xác, đầy đủ; nội dung giao dịch; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; và thông tin cần thiết khác.

VI. CAM KẾT

- NGÀY HẠNH PHÚC xác nhận rằng tất cả những thông tin do bạn cung cấp trong quá trình giao dịch đều phải được xử lý và bảo mật tối đa. Do đó, Ban quản lý Sàn giao dịch sẽ tuân theo Chính sách bảo mật này để hoàn thành trách nhiệm của mình.

VII. THAY ĐỔI VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT:

- NGÀY HẠNH PHÚC hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong trang này mà không cần phải thông báo trước, để phù hợp với các nhu cầu của NGÀY HẠNH PHÚC cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng (nếu có). Khi cập nhật nội dung chính sách này, NGÀY HẠNH PHÚC sẽ thể hiện rõ thời gian chỉnh sửa “Cập nhật lần cuối”.

- Vì vậy, Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của NGÀY HẠNH PHÚC sau khi được chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website cũng như bạn nên đọc và tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

Tin tức mới