Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG  TRONG CHƯƠNG TRÌNH MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 01 THÁNG 01 NĂM 2024

GIẢI NHẤT PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 500.000 Đ

GIẢI NHÌ 2 PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 200.000 Đ

GIẢI BA 2 PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ  70.000 Đ

VÀ CÒN CÓ GIẢI ĐỒNG CHIA CHO NHỮNG ĐƠN HÀNG MUA CUỐI CÙNG CỦA TUẦN TRỊ GIÁ 89000 Đ

CHÚNG TA CÙNG LOAN TỎA ĐỂ NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÓP SỨC PHÁT TRIỄN TRONG TUẦN TIẾP THEO

1/ DANH SÁCH ĐẠT 3 GIẢI 

2/ DANH SÁCH ĐẠT THƯỞNG ĐỒNG CHIA

3/ THÔNG TIN CÂY HÊ THỐNG COMBO SĂP XẾP 

 ID COMBO TỔNG 000120240101 MK ĐĂNG NHẬP 123456


Người viết : admin