Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÔNG CHIA MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 2/01/2024

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÔNG CHIA MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 2/01/2024

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÔNG CHIA MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 2/01/2024

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG  TRONG CHƯƠNG TRÌNH MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 02 THÁNG 01 NĂM 2024

GIẢI NHẤT PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 400.000 Đ

GIẢI NHÌ 2 PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 200.000 Đ

GIẢI BA 2 PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ  100.000 Đ

 CÒN CÓ GIẢI ĐỒNG CHIA CHO NHỮNG ĐƠN HÀNG MUA CUỐI CÙNG CỦA TUẦN TRỊ GIÁ 100.000 Đ

CHÚNG TA CÙNG LOAN TỎA ĐỂ NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÓP SỨC PHÁT TRIỄN TRONG TUẦN TIẾP THEO

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH ĐẠT GIẢI XẾP HẠNG 1 2 3

2/ DANH SÁCH MẢ ĐƠN HÀNG ĐƯỢC ĐÔNG CHIA 

 THÔNG TIN KIỂM TRA ID TỔNG TUẦN 2 /01/2024 LÀ  000120240108 MK 123456


Người viết : admin