Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÔNG CHIA MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 3/01/2024

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÔNG CHIA MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 3/01/2024

DANH SÁCH ĐẠT GIẢI THƯỞNG VÀ ĐÔNG CHIA MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 3/01/2024

CHÚC MỪNG CÁC THÀNH VIÊN ĐẠT GIẢI THƯỞNG  TRONG CHƯƠNG TRÌNH MUA COMBO TIÊU DÙNG TUẦN 03 THÁNG 01 NĂM 2024

GIẢI NHẤT PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 200.000 Đ

GIẢI NHÌ 2 PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ 100.000 Đ

GIẢI BA 3 PHẦN THƯỞNG TRỊ GIÁ  50.000 Đ

 CÒN CÓ GIẢI ĐỒNG CHIA CHO NHỮNG ĐƠN HÀNG MUA CUỐI CÙNG CỦA TUẦN TRỊ GIÁ 100.000 Đ

CHÚNG TA CÙNG LOAN TỎA ĐỂ NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÓP SỨC PHÁT TRIỄN TRONG TUẦN TIẾP THEO

BẢNG DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN XUẤT SẮC TRONG TUẦN 3 


Người viết : admin