Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

DANH SÁCH NHÂN THƯỞNG MUA COMBO

DANH SÁCH NHÂN THƯỞNG MUA COMBO

DANH SÁCH NHÂN THƯỞNG MUA COMBO

THÔNG BÁO

QUA 1 TUẦN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH MUA ĐƠN HÀNG COMBO TIÊU DÙNG 

HÔM NAY THEO THỂ CHẾ CHƯƠNG TRÌNH THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN ĐƯỢC NHẬN GIẢI THƯỞNG  1 GIẢI NHẤT. 2 GIẢI NHÌ 2 GIẢI 3 

KÈM THEO DANH SÁCH 18 THÀNH VIÊN MUA ĐƠN HÀNG COMBO SAU CÙNG ĐƯỢC ĐỒNG CHIA TRÊN TỔNG SỐ TIỀN 980.000Đ CỦA ID COMBO TỔNG 

THỜI GIAN NHẬN THƯỞNG VÀO 10H THỨ NĂM NGÀY 28/12/2023


Người viết : admin