Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

Anh ngữ quốc tế GoGo

  GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ GOGO

SỨ MỆNH của Tập đoàn giáo dục GoGo là kết hợp giữa Giáo Dục và Đào Tạo, nghiên cứu và phát triển, dịch vụ và kỹ thuật để góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực toàn diện cho Việt Nam.

TẦM NHÌN của Tập đoàn giáo dục GoGo là theo đuổi những đổi mới trong quản lý tài nguyên tri thức và trở thành một trong những tập đoàn giáo dục quốc tế hàng đầu về đào tạo và cung ứng nguồn lực trí tuệ tại Việt Nam.