Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

Thông tin thanh toán

Tài khoản công ty NGÀY HẠNH PHÚC

Tên ngân hàng Số tài khoản    Tên chủ tài khoản
     
     Vietcombank 0281001781185 Nguyễn Ngọc Dương
 
            Agribank          5500205606787 Nguyễn Ngọc Dương
            Viettinbank          103005465540 Nguyễn Ngọc Dương
            DongAbank          0102025383 Nguyễn Ngọc Dương
           Techcombank          12823567561013 Nguyễn Ngọc Dương
           BIDV 65110000106824  Nguyễn Ngọc Dương
           MARITIME BANK 14001010907081 Nguyễn Ngọc Dương

 

  Tất cả các ngân hàng trên đều được mở tại chi nhánh Bình Dương

Tin tức mới