Hotline: 0917 309 859
Bạn đang có 0 sản phẩm Xem giỏ hàng

LICH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC KINH DOANH THANG 02/2024

LICH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC KINH DOANH THANG 02/2024

LICH ĐÀO TẠO KIẾN THỨC KINH DOANH THANG 02/2024

THÔNG BÁO LỊCH ĐÀO TẠO TRONG THÁNG 2 NĂM 2014  THEO SẮP XẾP CÁC KHUNG GIỜ VÀ NỘI DUNG ĐÀO  TẠO ĐƯỢC GHI TRONG LỊCH CÁC ANH CHỊ ĐLKV VÀ CÁC THÀNH VIÊN  VÀ KHÁCH HÀNG CÓ THỂ SẮP XẾP CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THUẬN TIỆN NHẤT ĐỂ THAM GIA 

ĐẢM NHIÊM GIẢNG BÀI SẺ CÓ THAY ĐỔI SẺ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRÊN MỔI BUỔI ZOOM GỬI TRÊN CÁC NHÓM 

HÌNH THỨC HỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM 


Người viết : admin